• Z Cieszyna na Jasną Górę

  • Rzymskokatolicka Parafia Świętej Elżbiety

  • 1
  • 2

Oddział opieki dziennej sióstr Elżbietanek

Siostry Elżbietanki zapraszają osoby starsze, niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi...

Fundacje św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta realizuje od stycznia do grudnia 2015 roku, projekt pod nazwą:

Prowadzenie zajęć terapeutyczno - rehabilitacyjnych w ramach opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami psychicznymi

Zajęcia dla pacjentów odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu według miesięcznego harmonogramu w godzinach od 9.00 do 14.00 w oddziele dziennym psychogeriatrycznym

Spotkania obejmują konsultacje z psychologiem, terapię zajęciową, kinezyterapię oraz zajęcia praktyczne pielęgnacyjno - opiekuńcze niezbędne do opieki nad chorymi.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Fundacji, w Cieszynie przy ulicy Katowickiej 1
Lub telefonicznie 33 852 80 79


Posłuchaj homilię

W niedzielę 12 marca
kazanie pasyjne wygłosił
dk. Paweł Then
W niedzielę 25 grudnia
kazanie wygłosił
ks. Zdzisław Grochal
W poniedziałek 1 sierpnia
kazanie wygłosił
bp. Zbigniew Kusy
W niedzielę 24 kwietnia
kazanie wygłosił
bp. Piotr Greger
W niedzielę 3 kwietnia
kazanie wygłosił proboszcz
ks. Zdzisław Grochal
 
Diecezja Bielsko-Żywiecka Gość Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny Papieskie Dzieła Misyjne Radia katolickie Pismo Święte w mp3