Cieszyn

Wiadomości
elzbieta.katolik.bielsko.pl
To był szczególnie zacny i wzruszający jubileusz, pełen ciepłych słów, uścisków i życzeń, okraszonych słodkim upominkiem, kwiatami i śpiewem. W czwartek 30 listopada ks. prał. Andrzej Rdest - obecnie emeryt, a wcześniej wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Elżbiety w Cieszynie w dniu swoich imienin świętował także 80 urodziny.

Dla całej wspólnoty parafialnej to było wyjątkowe wydarzenie, bliskie sercu nie tylko wielu parafian, ale również gości przybyłych na uroczystą Mszę św. dziękczynną, której przewodniczył dostojny Jubilat.
Duchowny rozpoczynając z początkiem lat siedemdziesiątych posługę duszpasterską w Kościele św. Elżbiety chyba nawet przez moment nie przypuszczał, że utworzona w 1980 roku samodzielna parafia, w której został pierwszym proboszczem, na długie lata stanie się jego drugą rodziną i domem. Przez blisko 45 lat posługi duszpasterskiej udzielił niezliczoną ilość chrztów, ślubów i pogrzebów, ściągając na parafian wiele łask duchowych i przybliżając do Boga kolejne wychowane pokolenia.
Dziś duchowni, siostry Elżbietanki a przede wszystkim wdzięczni parafianie dziękowali cieszyńskiemu dziekanowi za wieloletnią posługę w parafii i otaczanie ich modlitwą, jednocześnie modląc się do Wszechmogącego o wszelkie łaski Boże na dalsze lata. Podziękowania, a zarazem ciepłe życzenia płynęły do szacownego Jubilata także od wszystkich grup tworzących wspólnotę parafialną.

Foto i tekst Krzysztof Telma
Gwiazdka Cieszyńska
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter