Cieszyn

Duszpasterze w parafii
elzbieta.katolik.bielsko.pl
Proboszcz

ks. Tomasz Związek
Urodził się 10 maja 1970 roku w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego w Bielsku-Białej.
W naszej parafii od 2018 roku.


Wikariusze

ks. Łukasz Gąsiorek
Urodził się 17 sierpnia 1984 roku w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego w Bielsku-Białej.
W naszej parafii od 2013 roku.


Emeryt

ks. prałat Andrzej Rdest
Urodził się 30 listopada 1937 roku w Gołaczewach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicach.
W naszej parafii pełnił posługę proboszcza od 1981 do 2012 roku.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter